LARS FÄRNLÖF 1942-1994  
                                                       jazzmusiker och kompositör
                       
                           start          biografi          diskografi          verk         noter         minnesstipendium        aktuellt        kontakt   
 
NOTER

I notarkivet hos STIM/Svensk Musik finns Lasse Färnlöfs alla noter samlade:
partitur, arrangemang, stämmor mm.  Man kan beställa kopior på noterna därifrån.
   
STIM / Svensk Musiks hemsida  www.mic.stim.se kan man se en förteckning
över alla verk. Klickar man på önskat verk ser man direkt vilka noter som finns att tillgå. 
Du kommer direkt in i notarkivet om du klickar   h ä r   Skriv bara Lars Färnlöf i rutan för sökord och klicka på "sök" så hittar du verkförteckningen.


KATALOGEN
Notsamlingen lämnades till notarkivet på Svensk Musik strax efter Lasses Färnlöfs
bortgång 1994.  För att få en översikt över materialet, anlitades Lasses gode vän
och  medmusikant  genom många år, Staffan Abeleen, som inventerade och
sammanställde allt notmaterial.  Det resulterade i en mycet översiktlig och instruktiv
katalog, "Lars Färnlöf, the composer". Staffan Abeleen har gjort en kronologisk
översikt över alla verk.  Här  finns förteckning över alla jazzkompositioner, verk för
jazzgrupp och symfoniorkester, filmmusik, teater- och revymusik.
Han har också skrivit en biografi med utgångspunkt i sin djupa kännedom
om Lasse, hans musik och hans liv. Katalogen kan beställas kostnadsfritt.
   
STIM/Svensk Musik, Hornsgat.103, Stockholm
postadress: Box 17092, 104 62 Stockholm
Tel. 08-7838800, Fax 08-7839510
Bibliotekarien i notarkivet: Pelle Floberg tel. 08-7838863  
per.floberg@svenskmusik.org 
   

 

                                Foto: Gunnar Holmberg, Ole Winding, Gunnar Stener