,                      LARS FÄRNLÖF 1942-1994  
                                                              jazzmusiker och kompositör 
 
                           start          biografi          diskografi          verk         noter         minnesstipendium          aktuellt          kontakt 


  MINNESSTIPENDIUM

  Efter Lars Färnlöfs bortgång i feb 1994, instiftade Västerås Stad ett jazzpris till hans minne.
  Det delades ut första gången redan samma år. De som fått stipendiet genom åren är följande:.

  1994 Bobo Stenson. 
  1995 Esbjörn Svensson,
  1996 Magnus Öström,
  1997 Magnus Lindgren,
  2000 Johan Borgström
  2003 Jonas Östholm.
  2006 Fredrik Norén
  2006 Palle Danielsson
  2008 Karl Oleandersson
  2009 Joakim Milder
  2011 Nils Landgren
  2015 Monica Dominique
  2017 John-Erik Bentlöv

  Gemensamt för alla mottagare av stipendiet är att de har haft en speciell anknytning till Västerås.
  I maj 2006 delades det ut till två personer samtidigt eftersom fonden gett så bra avkastning.
  De som fick priset då var trumslagaren Fredrik Norén och basisten Palle Danielsson som båda
  haft nära musikaliskt samarbete med Lasse. 
  Priset delades ut på Musikhuset Village som av Västerås Stad fått uppgiften och 
  ansvaret att dela ut priset under alla år. Village är numera historia.
  Därefter har stipendiet delats ut i Västerås Konserthus under några år.
  Den senaste som fick det, John-Erik Bentlöv, fick motta det vid en konsert i Lasses kvarter den 2 sep 2017.
 

   Fredrik Norén och Palle Danielsson mottog Västerås   
  Stads jazzpris till Lasse Färnlöfs minne i maj 2006
 

 

  Foto:  Gunnar Holmberg